Ons kantoor werkt samen met diverse deskundigen, waaronder notarissen, fiscalisten, accountants en advocaten.

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • publicatiestukken voor deponering bij het Handelsregister
 • notulen aandeelhoudersvergadering
 • voeren / inrichten van administraties
 • aangiften omzetbelasting
 • aangiften loonbelasting
 • verzorgen van salarisadministraties
 • opstellen prognoses / begrotingen
 • begeleiding / aanvraag financieringen
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding overnames
 • advisering bij keuze rechtsvorm
 • opstellen ondernemingsplan
 • overige diensten

 • aangiften vennootschapsbelasting
 • aangiften inkomstenbelasting
 • aangiften dividendbelasting
 • aangiften schenk- en erfbelasting
 • begeleiden oprichten besloten vennootschap
 • huurovereenkomsten
 • leningovereenkomsten
 • firmacontracten
 • arbeidsovereenkomsten

Als startende ondernemer moet u veel tegelijk regelen, terwijl

u het liefst zo snel mogelijk uw idee of visie in de praktijk wil brengen.

Wij kunnen u begeleiden tijdens deze spannende fase.

Onze leveringsvoorwaarden:  leveringsvoorwaarden